06
Sep

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด จับมือ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ”การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ”การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบทบาทหลักในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เครื่องมือและบุคลากร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพชั้นสูง และบริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด […]