06
Sep

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด จับมือ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ”การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

Food Supplements CALTEOS (แคลทีออส) and BIOTIN-ZINC (ไบโอทิน-ซิงก์)

Food Supplements
CALTEOS (แคลทีออส) and
BIOTIN-ZINC (ไบโอทิน-ซิงก์)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ”การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบทบาทหลักในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เครื่องมือและบุคลากร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพชั้นสูง และบริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการทางการตลาด

MoU between Faculty of Phamaceutical Sciences, Chulalongkorn university and Asian Pharmaceutical Co., Ltd.

MoU between Faculty of Phamaceutical Sciences, Chulalongkorn university and Asian Pharmaceutical Co., Ltd.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ "การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร"

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

เอเชี่ยนฟาร์มา จับมือ คณะเภสัชฯ จุฬาฯ

เอเชี่ยนฟาร์มา จับมือ คณะเภสัชฯ จุฬาฯ

แหล่งข่าว:
– http://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/387300
– http://www.unseenthinthai.com/news/1637

 

 

 

Comments are closed.